Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
0997666667

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtVùng sản xuất rau an toàn ở xã Nga Yên (Nga Sơn).

Thông qua các lớp tập huấn, giúp các cơ sở sản xuất rau, củ, quả nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Đồng thời, nâng cao kiến thức chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật an toàn hóa chất, danh mục thuốc bảo vệ thực vật loại ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, trên cơ sở đó các cơ sở sản xuất lựa chọn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả, hạn chế sự nguy hiểm do sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam. Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết để các cơ sở sản xuất, kinh doanh nắm được những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm. Từ đó, áp dụng trong thực tiễn tại cơ sở sản xuất, góp phần nâng cao kiến thức về cách thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
Tập huấn cho 1.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh rau, quả trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật